Lista aktualności Lista aktualności

Nie wypalajmy traw!

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

Na terenie prawie całego kraju utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenie pożarowe lasu.
O niebezpiecznej sytuacji w polskich lasach świadczy bardzo duża liczba pożarów.

Głównym sprawcą pożarów jest człowiek. Ponad 90% pożarów powstaje w wyniku nieświadomej lub świadomej działalności ludzkiej (nieostrożność, przypadkowe zaprószenie ognia, celowe podpalenia).

 


Przypominamy, że na terenie lasu, jak również w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:
- palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- używać otwartego ognia,
- wypalać śmieci,
- wypalać wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
- wyrzucać nieugaszonych zapałek i niedopałków papierosów.
Nadchodzące dni sprzyjają wyjazdom wypoczynkowym do lasu. Dlatego też  leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby wypoczywające i przebywające na terenach leśnych, o nie używanie otwartego ognia, w tym szczególnie bezwzględne przestrzeganie zakazu rozpalania ognisk w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.


Dla wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją pożarową, DGLP uruchomiła strony internetowe:
www.zakazywstepu.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl/o_nas/gospodarka_lesna/ochrona-lasu/zagrozenie-pozarowe


Nie używaj otwartego ognia w lesie
Palenie ognisk dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych
Nie wypalaj traw
W razie pożaru ALARMUJ - tel. 998

 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny

Nadleśnictwo Zamrzenica

tel. 52 3341175, 3341154, 3341174

tel. komórkowy +48 606649689

e-mail: zamrzenica@torun.lasy.gov.pl

 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

tel. 056 65 84 331

056 62 25 799

tel. kom. 696 025 520 (korporacyjny: 650 110)

e-mail: ppoz@torun.lasy.gov.pl

 

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 34 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł.