Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC, PEFC

Certyfikat FSC jest dokumentem stwierdzającym zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC).

CERTYFIKAT

Posiadamy:

certyfikat FSC

(Forest Stewardship Council)

nr SGS - FM/COC-000916 z dnia 2 stycznia 2018 r.

jest ważny do 01.01.2023 r.

certyfikat PEFC

(The Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certyfikat PL PEFC-14/0193 z dnia 29.11.2014 r.

Wydanie 2. Ważny od 29/11/2017 do 28/11/2020 r.

Certyfikaty potwierdzają jakość prowadzonej przez nas gospodarki leśnej. Gwarantują, że zarządzamy lasami w sposób zrównoważony, tzn. zgodnie z zasadami ochrony środowiska, poszanowania praw pracowników i lokalnej ludności.

Polska jest na drugim miejscu w świecie pod względem ilości certyfikowanych lasów.

Materiały do pobrania