Gekennzeichneter Inhalt

Użytkowanie lasu

Pozyskanie i sprzedaż drewna prowadzone jest w oparciu o zatwierdzany przez Ministra Środowiska 10 - letni plan urządzania lasu. Miejsce i wielkość wyciętej masy drewna jest więc ściśle określona, nie ma tutaj żadnej dowolności.

Plan urządzania lasu, o którym mówimy przyjmuje dla Nadleśnictwa Zamrzenica pozyskanie drewna na poziomie 67% spodziewanego przyrostu drewna na pniu. Zapewnia to więc stały wzrost zasobów drzewnych.

Ustalona wielkość pozyskania i sprzedaży drewna zapewnia nadleśnictwu możliwość realizacji wszystkich planowanych zadań a co najważniejsze zadań wymagających nakładów, a nie przynoszących dochodów przede wszystkim z zakresu hodowli, ochrony i udostępnienia lasów społeczeństwu. Miejmy więc świadomość, że prowadzenie gospodarki leśnej nie jest obciążeniem dla budżetu państwa jak to ma miejsce w wielu innych krajach.