Asset Publisher Asset Publisher

Aktualizacja - Zakaz wstępu do lasu

Aktualizacja: 02.10.2017

            Uchylam okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 12.08.2017 na terenie leśnictw: Bukowiec, Branica, Janiagóra, Jeleniagóra, Lnianek, Lubiewice, Rykowisko, Sarnówek oraz teren ścieżki przyrodniczo-leśnej „Nad Zamrzonką” w Zamrzenicy  – Leśnictwo Zamrza i teren ścieżki edukacyjnej przyległej do „Wioski górniczej  BUKO” w Pile – Leśnictwo Leontynowo

            Utrzymuję  okresowy zakaz wstępu do lasu  wprowadzony zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 12.08.2017 na pozostałej części terenu Nadleśnictwa Zamrzenica.

 

Teren objęty okresowym zakazem wstępu do lasu - kolor czerwony

Zarządzenie nr 21 ww. sprawie - pobierz

 

 

Aktualizacja: 25.09.2017

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica uchyla zakaz wstępu do lasu na terenie rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Zakaz obowiązuje na pozostałej części nadleśnictwa.

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób wypoczywających na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica wprowadza z dniem 12.08.2017 r. okresowy zakaz wstępu do lasu w związku z wystąpieniem szkód w drzewostanach powstałych w wyniku huraganowych wiatrów. 

Zakaz obowiązuje do odwołania na terenie obrębów Wierzchlas, Zamrzenica, Świekatówko.